بروشور

قیمت محصولات به ازای هر عدد محاسبه شده است
(تحویل کارهای افست ۳ روزه و کار های دیجیتال بستگی به کار شما عزیزان دارد.)

 • گلاسه ۱۳۵ گرم A4

 • افست ۲۸۷٫۵
  دیجیتال ۱۲۰۰
 • تحریر ۸۰ گرم A4

 • افست ۲۰۷
  دیجیتال ۱۰۰۰
 • گلاسه ۱۳۵ گرم A3
 • افست ۵۷۵
  دیجیتال ۲۲۰۰
 • تحریر ۸۰ گرم A3

 • افست ۴۱۴
  دیجیتال ۲۰۰۰
 • خط تا به ازای هر ۱۰۰۰ عدد
 • 6000
 • تحریر ۸۰ گرم A4

 • افست ۲۰۷
  دیجیتال ۱۰۰۰
سربرگ

(قیمت محصولات به ازای هر عدد محاسبه شده است.)
(تحویل کارهای افست ۳ روزه و کار های دیجیتال بستگی به کار شما عزیزان دارد.)

 • سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A5 
  یکرو

 • افست ۱۶۰
 • سربرگ تحریر ۸۰ گرم  A5 یکرو

 • افست ۱۱۸
  دیجیتال ۲۰۰
 • تراکت A5 تحریر۸۰ گرم یکرو

 • 0
 • سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A5 
  دورو
 • افست ۱۹۲
 • سربرگ تحریر۸۰گرم  A5 دورو

 • افست ۱۶۶
  دیجیتال ۴۰۰
 • تراکت A5 تحریر۸۰ گرم دورو

 • 0
 • سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A4 یکرو

 • افست ۲۹۴
 • سربرگ تحریر۸۰گرم  A4 یکرو

 • افست ۱۹۸
  دیجیتل ۴۰۰
 • تراکت A4 تحریر ۸۰ گرم یک رو

 • 0
 • سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A4 
  دورو

 • افست ۳۵۷
 • سربرگ تحریر۸۰ گرم  A4 دورو

 • افست ۲۹۴
  دیجیتال ۸۰۰
 • تراکت A4 تحریر۸۰ گرم دورو
 • 0
کارت ویزیت
 • سلفون براق
  ۶٫۸*۸٫۵
  تحویل۲ روزه

 • یکرو ۴۴۰۰۰
  دورو ۵۴۰۰۰
 • کتان امباس
  ۸٫۵*۴٫۸
  تحویل ۲ روزه

 • یکرو۵۸۰۰۰
  دورو ۶۴۰۰۰
 • سلفون مات مخملی
  ۸٫۵*۴٫۸
  تحویل ۷ روزه

 • یکرو ۱۰۷۵۰۰
  دورو ۱۱۹۰۰۰
 • لمینیت براق دورو (دورگرد)
  ۶*۹
  تحویل۳ روزه
 • 157000
 • سلفون مات مخملی دورو (دورگرد)موضعی
  ۶*۹
  تحویل ۱۶ روزه
 • 165000
 • لمینیت برجسته طلاکوب ۶*۹
  تحویل ۱۳ روزه
 • 224000
 • پی وی سی ۵۰۰ میکرون
  ۶*۹
  تحویل ۶ روزه
 • 397000
 • سلفون مات
  ۴٫۸*۸٫۵
  تحویل ۲ روزه
 • یکرو ۴۴۰۰۰
  دورو ۵۴۰۰۰
 • کتان آلمان
  ۸٫۵*۴٫۸
  تحویل ۳روزه

 • یکرو ۸۶۰۰۰
  دورو ۹۴۰۰۰
 • گلاسه فیلتردار
  ۸٫۵*۴٫۸
  تحویل ۳روزه

 • یکرو ۵۶۰۰۰
  دورو ۷۰۰۰۰
 • لمینیت مات دورو
  ۶*۹
  تحویل ۳ روزه
 • 225000
 • سلفون مات طلاکوب دورو (دورگرد)
  ۶*۹
  تحویل ۱۳ روزه

 • 155000
 • سلفون مات دورو (دورگرد)موضعی
  ۶*۹
  تحویل ۱۳ روزه
 • 108000
 • پی وی سی ۷۶۰میکرون
  ۶*۹
  تحویل ۶ روزه
 • 894000
 • سلفون براق دورگرد
  ۶*۹
  تحویل۲ روزه

 • یکرو ۰
  دورو ۹۳۰۰۰
 • سوسماری
  ۸٫۵*۴٫۸
  تحویل ۷ روزه

 • یکرو ۶۶۰۰۰
  دورو ۷۸۰۰۰
 • لمینیت مات ویزیتی دورو (دورگرد)
  تحویل ۱۱ روزه
 • 179000
 • لمینیت مات دورو طرح موج
  ۶*۹
  تحویل ۱۱ روزه

 • 219000
 • لمینیت برجسته دورو
  ۶*۹
  تحویل ۴ روزه
 • 153000
 • سلفون مات مخملی دورو (دورگرد)
  ۶*۹
  تحویل ۱۱ روزه
 • 148000
 • پی وی سی برفکی نیمه شفاف
  ۶*۹
  تحویل ۸ روزه
 • 500000
 • سلفون مات دورگرد
  ۶*۹
  تحویل ۲ روزه
 • یکرو ۰
  دورو ۹۳۰۰۰
 • لیبل سلفون براق
  ۸٫۵*۴٫۸
  تحویل ۲روزه
 • یکرو ۸۰۰۰۰
  دورو ۰
 • لمینیت براق ویزیتی دورو (دورگرد)
  تحویل ۱۱ روزه

 • 123000
 • لمینیت براق دورو طرح موج
  ۶*۹
  تحویل ۱۱روزه
 • 150000
 • لمینیت برجسته ویزیتی دورو
  تحویل ۱۱ روزه
 • 125000
 • سلفون مات مخملی دورو (دورگرد)طلاکوب
  ۶*۹
  تحویل ۱۶ روزه
 • 213000
 • پی وی سی ۵۰۰ میکرون
  ۶*۹
  تحویل ۶ روزه
 • 397000
خدمات پس از چاپ
 • خط تا (هر ۱۰۰۰ برگ )

 • 60000
 • سلفون
  یکرو A4

 • 300
 • سلفون
  یکرو A3
 • 500
 • فنری مارپیچ زیر سایز ۳۰
 • 3000
 • صحافی چسب سرد
  هر ۱۰۰۰ تا

 • 5000
 • پرفراژ (هر ۱۰۰۰برگ )
 • 60000
 • سلفون
  دورو A4
 • 600

 • سلفون
  دورو A3
 • 1000
 • فنری مارپیچ بالای سایز ۳۰
 • 5000
 • صحافی چسب گرم
  ابعاد A3
 • 1000
 • پانچ (هر عدد )

 • 25
 • سلفون
  یکرو A5
 • 150
 • سیمی فلزی دوبل
 • 4000
 • جلد سخت ابعاد A4
 • 20000
 • صحافی چسب سرد
  هر ۱۰۰۰ تا

 • 5000
 • دورگرد (هر برگ )

 • 50
 • سلفون
  دورو A5
 • 300
 • جلد سخت ابعاد A3
 • 30000
 • صحافی چسب گرم
  ابعاد A4
 • 500

 • 5000
پلات
 • کوتد ۱۸۰ گرم
  (۹۰و۱۰۶ سانت)

 • 25000
 • گلاسه ۱ متر
 • 25000
 • کوتد ۱۴۰ گرم
  (۹۰و۱۰۶ سانت )
 • 20000
 • تحریر ۸۰گرم
  سیاه و سفید
 • 8000
 • کوتد ۱۲۰گرم
  (۹۰و۱۰۶ سانت )
 • 20000
 • فتوگلاسه ساتین
  ۱۰۶سانت
 • 45000
 • تحریر ۸۰گرم
  رنگی
 • 12000
 • بکلایت BACKLITE
  ۱۰۶سانت
 • 45000
لمینیت طولی
 • مات ۱۲۵ میکرون

 • 20000
 • براق ۱۲۵ میکرون
 • 18000
 • A5
 • 1500
 • A4
 • 2500
 • A3
 • 5000
 • پرس کارت
 • 1500
چاپ DVD/ CD
 • چاپ و رایت CD

 • 3500
 • چاپ و رایت DVD
 • 3000
سازه نمایشگاهی
 • استند سایز ۹۰*۲
 • 25000
 • استند با چاپ پلات و لمینت سایز ۱۷۰*۶۰
 • 75000
 • سه پایه بوم (نقاشی )
 • 55000
 • پاپ آپ سویسی باپلات و لمینت ۴*۳
 • 1450000
 • قیمت بنر ۱۰ انس هر متر مربع
 • 20000
 • استند با چاپ پلات و لمینت سایز ۹۰*۲
 • 115000
 • استند ساده با چاپ بنرسایز ۹۰*۲
 • 55000
 • روال آپ با چاپ ۸۵*۲ PP
 • 290000
 • میز کانتر با چاپ ۲*۱
 • 400000
 • قیمت بنر ۱۰ انس هر متر مربع
 • 20000
 • پاپ آپ ایرانی باپلات و لمینت ۴*۳
 • 950000
 • استند جای کاتالوگ (طلقی )
 • 500000
 • میز کانتر تاجدارسایز چاپ ۸۰-۴۲ و سایز تاج ۲۰*۸۰
 • 550000
 • استند جای کاتالوگ (فلزی )
 • 600000

 • 20000
اکوسالونت
 • چاپ وینیل (استیکر)
 • 30000
 • چاپ استیکر مات
 • 25000
 • چاپ کاغذ دیواری
  (هر متر مربع )
 • 40000
 • چاپ سولیت
 • 40000
 • چاپ وینیل با لمینت
 • 40000
 • چاپ مش
 • 30000
 • چاپ بک لایت تا عرض ۱۵۰
 • 55000
 • چاپ سولیت دورو
 • 48000
 • چاپ استیکر شیشه ای پشت سفید
 • 35000
 • چاپ فلکسی (هر متر )
 • 30000
 • چاپ و قاب بک لایت ۵۰*۷۰
 • 35000
 • چاپ بنر رفلکتیو(شب نما)
 • 40000
انو اع لمینت سرد
 • لمینت اکلیتر
 • 0
 • لمینت چرمی
 • 0
 • لمینت تکسچر
 • 0
 • لمینت پوشش کف
 • 0
 • لمینت سه بعدی
 • 0
 • لمینت مورب
 • 0
 • لمینت پرتغالی
 • 0
 • لمینت هولوگرام قلبی و ستاره
 • 0
 • لمینت بوم
 • 0
پرینت سیاه و سفید

(تحریر ۸۰ گرم )
(قیمت محصولات فوق برای چاپ کتاب و در تیراژ های بالا به نسبت کاهش پیدا می کند .)

 • یکرو A6
 • 25
 • یکروA4
 • 100
 • دوروA6

 • 50
 • دوروA4
 • 150
 • یکرو A5
 • 50
 • یک رو A3
 • 150
 • دوروA5
 • 100
 • دوروA3
 • 300
 • یکرو B5
 • 80
 • دورو B5
 • 120
پرینت سیاه و سفید

(تحریر ۷۰ گرم )
(قیمت محصولات فوق برای چاپ کتاب و در تیراژ های بالا به نسبت کاهش پیدا می کند .)

 • یکرو A6
 • 20
 • یکروA4
 • 80
 • دوروA6

 • 40
 • دوروA4
 • 140
 • یکرو A5
 • 40
 • یک رو A3
 • 140
 • دوروA5
 • 80
 • دوروA3
 • 250
 • یکرو B5
 • 60
 • دو رو B5
 • 90
پرینت رنگی

( تحریر۸۰گرم )
(قیمت های محصولات فوق نسبت به رنگ چاپ و تیراژبالا کاهش پیدا می کند )

 • یکرو A6
 • 125
 • یکروA4
 • 500
 • دوروA6

 • 250
 • دوروA4
 • 900
 • یکرو A5
 • 250
 • یک رو A3
 • 1000
 • دوروA5
 • 450
 • دوروA3
 • 1800
پرینت رنگی

( تحریر۷۰گرم )
(قیمت های محصولات فوق نسبت به رنگ چاپ و تیراژبالا کاهش پیدا می کند )

 • یکرو A6
 • 100
 • یکروA4
 • 400
 • دوروA6

 • 150
 • دوروA4
 • 700
 • یکرو A5
 • 200
 • یک رو A3
 • 800
 • دوروA5
 • 350
 • دوروA3
 • 1500
پرینت رنگی

( گلاسه ۱۳۵ گرم )
(قیمت های محصولات فوق نسبت به رنگ چاپ و تیراژبالا کاهش پیدا می کند )

 • یکرو A6
 • 200
 • یکروA4
 • 700
 • دوروA6

 • 350
 • دوروA4
 • 1300
 • یکرو A5
 • 350
 • یک رو A3
 • 1400
 • دوروA5
 • 700
 • دوروA3
 • 2500
پرینت رنگی

( گلاسه ۳۰۰ گرم )
(قیمت های محصولات فوق نسبت به رنگ چاپ و تیراژبالا کاهش پیدا می کند )

 • یکرو A6
 • 400
 • یکروA4
 • 1500
 • دوروA6

 • 750
 • دوروA4
 • 2800
 • یکرو A5
 • 750
 • یک رو A3
 • 3000
 • دوروA5
 • 1500
 • دوروA3
 • 5000
پرینت رنگی

( گلاسه ۲۵۰ گرم )
(قیمت های محصولات فوق نسبت به رنگ چاپ و تیراژبالا کاهش پیدا می کند )

 • یکرو A6
 • 300
 • یکروA4
 • 1200
 • دوروA6

 • 600
 • دوروA4
 • 2200
 • یکرو A5
 • 600
 • یک رو A3
 • 2400
 • دوروA5
 • 1200
 • دوروA3
 • 4000
پرینت رنگی

( گلاسه ۲۰۰ گرم )
(قیمت های محصولات فوق نسبت به رنگ چاپ و تیراژبالا کاهش پیدا می کند )

 • یکرو A6
 • 250
 • یکروA4
 • 1000
 • دوروA6

 • 500
 • دوروA4
 • 1800
 • یکرو A5
 • 500
 • یک رو A3
 • 2000
 • دوروA5
 • 900
 • دوروA3
 • 3500
فوم برد

( ضخامت ۵ میلیمتر )

 • 20*30
 • 10,000
 • 40*60
 • 25,000
 • 30*30
 • 12,000
 • 50*50
 • 26,000
 • 30*40
 • 12,000
 • 50*70
 • 28,000
 • 30*60
 • 18,000
 • 60*90
 • 35,000
 • 30*90
 • 20,000
 • 100*70
 • 50,000
 • 40*40
 • 23,000
 • 140*100
 • 90,000
تخته شاسی

( ضخامت ۸ میلیمتر )

 • 20*30
 • 14/000
 • 30*40
 • 32/000
 • 50*70
 • 70/000
 • 100*70
 • 135/000